Shri Naveen Patnaik

Hon'ble Chief Minister

Message

Incumbency Chart

NameJoining DateTillPhoto
YESHWANT KUMAR JETHWA25.06.21Continuing
DEBASIS PANIGRAHI01.11.1718.06.21
DR. RAJENDRA PRASAD SHARMA27.01.1630.08.17
KUNWAR BRAJESH SINGH25.10.1308.11.15
SURENDRA PANWAR09.05.1203.10.13
DR. ANUP KUMAR PATNAIK01.11.0729.02.12
SHRI GOPAL CHANDRA NANDA30.09.0201.11.07
SHRI BIPIN BIHARI MISHRA10.03.2k

30.09.02
SHRI SUJIT KUMAR CHATTERJEE05.03.9910.03.2k
SHRI UMA SHANKAR MISRA20.11.9505.03.99
SHRI AMIYA BHUSAN TRIPATHY04.06.9320.11.95
SHRI AMULYA KUMAR PATTANAYAK25.09.9204.06.93
SHRI RAJENDRA MOHAN PATTNAIK10.02.8925.09.92
SHRI SADANANDA SINHA18.01.8910.02.89
SHRI RAJENDRA NARAYAN DAS12.04.8531.12.88
SHRI GOVIND CHANDRA SENAPATI01.10.7912.04.85
SHRI BINOD KISHORE MOHAPATRA01.02.7830.09.79
SHRI GHANASHYAM DAS30.01.7731.01.78

SHRI SHYAMSUNDAR PADHI15.02.7530.01.77
SHRI DAMODAR CHHOTRAY22.03.7414.02.75
SHRI NARAYAN CHAND21.02.7321.03.74
SHRI RAMAKRUSHNA PADHI23.12.6920.01.73
SHRI J. DHARMARAJ20.05.6922.12.69
SHRI SRIKANTA GHOSH23.09.6719.05.69
SHRI K. RAJAGOPALAN23.03.6722.09.67
SURENDRA PANWAR30.03.6422.03.67
SHRI SRIKANTA GHOSH01.08.6129.03.64
SHRI GHANASHYAM DAS01.08.5731.07.61

wpChatIcon